Διοίκηση

Συντονιστές

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Νεκτάριος Ταβερναράκης

Τακτικός Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στεφανής Λεωνίδας

Καθηγητής Νευρολογίας-Νευροβιολογίας, Διευθυντής Α Νευρολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (IIBEAA)

Επιστημονική Επιτροπή

Σπύρος Γεωργόπουλος

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Νικόλαος Γρηγοριάδης 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ευθύμιος Δαρδιώτης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ρεβέκκα Μάτσα

Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ

Παναγιώτης Μήτσιας

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γεώργιος Πατρινός

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ευθύμιος Σκουλάκης

ΕΚΕΒΕ “Αλέξανδρος Φλέμινγκ”

Αχιλέας Γραβάνης

Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ 

Νεκτάριος Ταβερναράκης

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Λεωνίδας Στεφανής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Επιτροπή Εποπτείας

Πρόεδρος

Νεκτάριος Ταβερναράκης

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Μέλη

Παναγιώτης Βλάμος

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Λεωνίδας Στεφανής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νίκος Γρηγοριάδης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ρεβέκκα Μάτσα

Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ