Έρευνα

 Βασικός στόχος της δράσης του ΕΔΙΑ-Ν αποτελεί η ανάπτυξη κυτταρικών και ζωικών μοντέλων, καθώς και καινούργιων βιολογικών δεικτών για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, με στόχο την εξατομικευμένη προσέγγιση.

Στόχοι Ενότητας Εργασίας:

  • Ανάπτυξη της έρευνας στον χώρο των νευροεκφυλιστικών νόσων, μέσα από την αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού, με σκοπό την ανάπτυξη καινούργιων εξατομικευμένων θεραπειών που θα στοχεύουν σε βασικούς παθογενετικούς μηχανισμούς και θα έχουν νοσοτροποποιητική δράση, καθώς και την ανάπτυξη καινούργιων βιολογικών δεικτών που μπορεί να αποτελούν δείκτες ανταπόκρισης στην θεραπεία, ή προγνωστικούς -διαγνωστικούς δείκτες
  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση in vitro κυτταρικών μοντέλων νευροεκφυλιστικών ασθενειών με σκοπό την ανεύρεση των υποκείμενων μηχανισμών, καινούργιων θεραπευτικών στόχων και βιολογικών δεικτών.
  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση in vivo ζωικών πειραματικών μοντέλων νευροεκφυλιστικών ασθενειών, με σκοπό την ανεύρεση των υποκείμενων μηχανισμών, καινούργιων θεραπευτικών στόχων και βιολογικών δεικτών.
  • Ενδελεχής φαινοτυπικός χαρακτηρσιμός ζωικών προτύπων νευρεκφυλιστικών ασθενειών
  • Ανάπτυξη νέων αποτελεσματικότερων θεραπευτικών προσπελάσεων μέσω της εφαρμογής τους σε πειραματικά μοντέλα νευροεκφυλισμού