Υποδομές

  • Δημιουργία Μητρώου Νευροεκφυλιστικών Νόσων και Πρόδρομων Μορφών τους
  • Δημιουργία Τράπεζας Βιολογικού Υλικού Νευροεκφυλιστικών Νόσων και Πρόδρομων Μορφών τους-Βιοχημική και Μοριακή ανάλυση βιολογικού υλικού με στόχο την Ιατρική ακριβείας
  • Πληροφοριακό Σύστημα Παραγγελιοδοσίας