Συνεργασίες

Στα πλαίσια του ΕΔΙΑ-Ν, θα υπάρξει συστηματική συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ).