Ο Συντονιστής του ΕΔΙΑΝ, Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, παρουσίασε το Δίκτυο κατά τη διάρκεια του “41ου Μετεκπαιδευτικύ […]
Στις 6 Νοεμβρίου 2021, ο Λεωνίδας Στεφανής παρουσίασε την εισήγηση «ΕΔΙΑΝ: Εθνικο Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας για […]