Ο Συντονιστής του ΕΔΙΑΝ, Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, παρουσίασε το Δίκτυο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Campus Party Ιnnovators, στις 9 Ιουλίου 2020.

Κατηγορίες: