Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας

H Σύμπραξη που υλοποιεί το έργο με την ονομασία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων στη βάση της Ιατρικής Ακριβείας» συγκροτήθηκε την 15/07/2019 μεταξύ Ανωτάτων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Ινστιτούτων της χώρας. Το έργο ΕΔΙΑ-Ν χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στο πλαίσιο της πολιτικής των Εμβληματικών Πρωτοβουλιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ερευνητικές δράσεις σε αναδυόμενους επιστημονικούς τομείς με άμεσο κοινωνικό όφελος και ενδιαφέρον.

Άξονες

Η Εμβληματική Δράση ΕΔΙΑ-Ν στοχεύει στη προαγωγή της Ιατρικής Ακριβείας στα Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα μέσω 3 βασικών αξόνων

Δημιουργία Μητρώου Νευροεκφυλιστικών Νόσων και Πρόδρομων Μορφών τους

Δημιουργία Τράπεζας Βιολογικού Υλικού Νευροεκφυλιστικών Νόσων και Πρόδρο-μων Μορφών τους. Βιοχημική και Μοριακή ανάλυση βιολογικού υλικού με στόχο την Ιατρική ακριβείας

Ανάπτυξη κυτταρικών και ζωικών μοντέλων, καθώς και καινούργιων βιολογι-κών δεικτών για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες

Φορείς

Νέα

Διαβάστε εδώ το αφιέρωμα στο ΕΔΙΑΝ της εφημερίδας «Το BΗΜΑ», με τίτλο Φως στο «σκοτάδι» των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο συντονιστής […]
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, ο συντονιστής του ΕΔΙΑΝ, καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, με την ομιλία «Ιατρική ακρίβειας και επεξεργασία […]
Ο Συντονιστής του ΕΔΙΑΝ, Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, συμμετέχει στην εκδήλωση «Όταν η λογική κυνηγάει τη μνήμη. Η πολυδιάστατη απειλή της […]